NIEUWS

FACEBOOK

INFOMOMENT

zaterdag 1 september van 18u tem 20u (Dojozaal klokhofstraat 10, 8400 Oostende)

START NIEUW SEIZOEN

dinsdag 4 september (Dojozaal klokhofstraat 10, 8400 Oostende)

DOJO_GEDRAGSCODE

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen (-18) tot het begin van de les, en na het eindigen van de les.
 • Ouders worden geacht hun kinderen (-18) op tijd op te halen direct na de les. Indien kinderen (-18) die volgens afspraak met hun ouders, alleen naar de les komen of alleen terug naar huis gaan dan wordt de nodige discipline verwacht op straat. (Respecteer de buren). 
 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook buiten de lesuren.
 • Wie te laat is, vraagt eerst toelating aan de trainer om te mogen oefenen, gevolgd door 20 maal pompen.
 • Deelnemen aan de les is enkel toegestaan in een witte kimono. De kimono moet altijd proper gedragen worden.
 • Het dragen van ringen, oorringen, uurwerken e.a. is verboden tijden het beoefenen van karate.
 • Lichaamshygiëne is vereist. (kortgeknipte en verzorgde nagels, haren verzorgd,…)
 • De eerste die aanwezig zijn, zullen telkens het zeil van de tatami/mat verwijderen.
 • Het gebruik van turntoestellen buiten de training is verboden.
 • Het betreden en verlaten van de les of mat gebeurt telkens met een groet.
 • Aan het begin of einde van iedere oefening groet men telkens de oefenpartner als teken van respect.
 • Tijdens de mokuso (begin of einde van de les) heerst absolute stilte in de zaal als teken van respect.
 • Nooit tegenspreken tegen de lesgever en / of de training storen. Vragen worden gesteld na de training. 
 • Aandacht voor de lesgevers tijdens de training is een must.
 • Kom in de eerste plaats voor jezelf trainen (kijk niet eerst ‘wie’ aanwezig is of ‘wie’ lesgeeft)
 • Respect geldt voor ‘iedereen’ in de dojo.
 • Jezelf niet bewijzen tegenover je partner (bewijs jezelf dan op competitie, niet in de dojo!)
 • Leer van een oefening, verbeter je oefening, ook al heb je de oefening al 100 keer gedaan 
 • Respecteer de training, ook al had jij het anders verwacht of gedacht.
 • Ook na de training geldt er discipline en respect zolang je in de dojo bent.
 • Enkel bij oefenen na de training mag je in de dojo blijven anders dien je de dojo te verlaten.
 • Altijd gemotiveerd en met volle inzet komen trainen.
 • Het dragen van kruisbescherming is verplicht. Het dragen van borstbescherming voor dames wordt aangeraden.
 • Voor de lessen kumite is het dragen van eigen aangekochte been-, voet- , mond- en handbescherming verplicht.
 • De trainers hebben het recht de les/zaal te ontzeggen aan leden/bezoekers die zich niet fatsoenlijk gedragen tijdens de lesuren. Dit kan zijn het niet uitoefenen van de opgelegde oefeningen, de les te storen zodat andere leden niet goed kunnen trainen,…
 • Men mag niet deelnemen aan de les onder invloed van drugs of alcohol.
 • Een trainingsongeval waarbij medische verzorging nodig is, dient binnen de 24 uur aan het secretariaat gemeld te worden. Dit om in orde te zijn met de verzekering.
 • Het gebruik van doping is ten strengste verboden. Uitsluiting uit de federatie en/of club kan een gevolg zijn.
 • Voor het begin van elke les meldt men zich voor het registreren op de aanwezigheidslijst.
 • Bij herhaaldelijk storen van de lessen zal een evaluatieformulier opgemaakt worden door het bestuur. De persoon in kwestie of de ouders (-18) zullen daarop worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien geen positieve evaluatie volgt na dit gesprek, kan stopzetting van het lidmaatschap een gevolg zijn. Het betaalde lidgeld wordt niet terugbetaald.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK