NIEUWS

FACEBOOK

DOJO_GEDRAGSCODE

 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen (-18) tot het begin van de les, en na het eindigen van de les.
 • Ouders worden geacht hun kinderen (-18) op tijd op te halen direct na de les. Indien kinderen (-18) die volgens afspraak met hun ouders, alleen naar de les komen of alleen terug naar huis gaan dan wordt de nodige discipline verwacht op straat. (Respecteer de buren). 
 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard dan ook buiten de lesuren.
 • Wie te laat is, vraagt eerst toelating aan de trainer om te mogen oefenen, gevolgd door 20 maal pompen.
 • Deelnemen aan de les is enkel toegestaan in een witte kimono. De kimono moet altijd proper gedragen worden.
 • Het dragen van ringen, oorringen, uurwerken e.a. is verboden tijden het beoefenen van karate.
 • Lichaamshygiëne is vereist. (kortgeknipte en verzorgde nagels, haren verzorgd,…)
 • De eerste die aanwezig zijn, zullen telkens het zeil van de tatami/mat verwijderen.
 • Het gebruik van turntoestellen buiten de training is verboden.
 • Het betreden en verlaten van de les of mat gebeurt telkens met een groet.
 • Aan het begin of einde van iedere oefening groet men telkens de oefenpartner als teken van respect.
 • Tijdens de mokuso (begin of einde van de les) heerst absolute stilte in de zaal als teken van respect.
 • Nooit tegenspreken tegen de lesgever en / of de training storen. Vragen worden gesteld na de training. 
 • Aandacht voor de lesgevers tijdens de training is een must.
 • Kom in de eerste plaats voor jezelf trainen (kijk niet eerst ‘wie’ aanwezig is of ‘wie’ lesgeeft)
 • Respect geldt voor ‘iedereen’ in de dojo.
 • Jezelf niet bewijzen tegenover je partner (bewijs jezelf dan op competitie, niet in de dojo!)
 • Leer van een oefening, verbeter je oefening, ook al heb je de oefening al 100 keer gedaan 
 • Respecteer de training, ook al had jij het anders verwacht of gedacht.
 • Ook na de training geldt er discipline en respect zolang je in de dojo bent.
 • Enkel bij oefenen na de training mag je in de dojo blijven anders dien je de dojo te verlaten.
 • Altijd gemotiveerd en met volle inzet komen trainen.
 • Het dragen van kruisbescherming is verplicht. Het dragen van borstbescherming voor dames wordt aangeraden.
 • Voor de lessen kumite is het dragen van eigen aangekochte been-, voet- , mond- en handbescherming verplicht.
 • De trainers hebben het recht de les/zaal te ontzeggen aan leden/bezoekers die zich niet fatsoenlijk gedragen tijdens de lesuren. Dit kan zijn het niet uitoefenen van de opgelegde oefeningen, de les te storen zodat andere leden niet goed kunnen trainen,…
 • Men mag niet deelnemen aan de les onder invloed van drugs of alcohol.
 • Een trainingsongeval waarbij medische verzorging nodig is, dient binnen de 24 uur aan het secretariaat gemeld te worden. Dit om in orde te zijn met de verzekering.
 • Het gebruik van doping is ten strengste verboden. Uitsluiting uit de federatie en/of club kan een gevolg zijn.
 • Voor het begin van elke les meldt men zich voor het registreren op de aanwezigheidslijst.
 • Bij herhaaldelijk storen van de lessen zal een evaluatieformulier opgemaakt worden door het bestuur. De persoon in kwestie of de ouders (-18) zullen daarop worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien geen positieve evaluatie volgt na dit gesprek, kan stopzetting van het lidmaatschap een gevolg zijn. Het betaalde lidgeld wordt niet terugbetaald.